A Berecz Ügyvédi Iroda tevékenységének részletes felsorolása

Polgári jog: polgári peres- és perenkívüli képviselet

Büntetőjog: védőügyvéd, büntetőjogász, büntetőjogi ügyvéd, büntető ügyvéd, büntetőügyben eljáró ügyvéd, büntetőügyben védelmet ellátó ügyvéd, büntetőeljárásban védelmet ellátó ügyvéd: védelem, képviselet ellátása nyomozati szakban (rendőrségen, illetve más nyomozati jogkörrel rendelkező hatóság előtt) és bírósági szakban valamennyi magyar bíróság előtt. Nyomozás megszüntetése, vagy felmentő ítélet esetén bírósági képviselet kártalanítási eljárásban

Közlekedési büntetőjog

Gazdasági büntetőjog

Családjog: házassági bontóper, házassági vagyonjog, házassági vagyonjogi szerződés

Ingatlanjog: adásvételi szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés, ajándékozási szerződés, csereszerződés, bérleti szerződés, közös tulajdont megszüntető szerződés, ráépítési szerződés, szolgalmi jogot alapító szerződés és más ingatlannal kapcsolatos szerződések

Cégjog: cégalapítás, cégiratok módosítása és más cégekkel kapcsolatos ügyek

Gazdasági jog

Biztosítási jog: képviselet közúti balesettel kapcsolatos kártérítési és más kártérítési ügyekben

Szerződések joga: szerződések készítése, a szerződésekhez szükséges engedélyek beszerzése

Munkajog: munkaügyi peres- és perenkívüli képviselet

Adójog: adóügyi peres- és perenkívüli képviselet

Nyugdíj jog: nyugdíjügyi peres- és perenkívüli képviselet

Hagyatéki jog: képviselet hagyatéki ügyekben a közjegyző előtt, illetve a bíróságon

Közigazgatási jog: közigazgatási peres- és perenkívüli képviselet

Építésügyi jog

Állampolgársági jog

Bevándorlási jog

Idegenrendészeti jog

Beruházási jog

Csőd- és felszámolási jog

Egészségügyi jog: orvosi műhiba ügyekben peres- és perenkívüli képviselet

Energiajog

Nemzetközi jog

Nemzetközi kereskedelmi jog

Nemzetközi magánjog

Pénzügyi jog

Szállítmányozási és fuvarozási jog

Személyiségi jog

Társadalmi szervezetek joga

Kártérítési jog

Kereskedelmi jog

Kötelmi jog

Társadalombiztosítási jog

Dr. Berecz Sándor ügyvéd

Budapesti ügyvéd vegyes praxist folytat, az elmúlt években több ismert büntetőügyben látott el védelmet, illetve jelentős polgári ügyekben peres és nemperes képviseletet.

Bővebben

Elérhetőség

Székhely: 1134 Budapest, XIII. kerület. Csángó u. 20/A. III. em. 15.

Tel./fax: + 36 (1) 330-7618

Mobil: + 36 (30) 922-3367

E-mail: berecz@advokat.hu

Web: www.advokat.hu

Bővebben